โปรแกรมแก้ไฟล์ .dll .ocx หาย เช่นไฟล์ MSCOMCTL.OCX, Msflxgrd.ocx ฯลฯ

regDll ทั้ง 32 และ 64 บิต โปรแกรมแก้ไฟล์ .dll .ocx หาย เราทำใส่โปรแกรมมาให้เพื่อง่ายต่อการติดตั้ง ในแค่คลิกเดียว

ไฟล์ ที่มี ในโปรแกรม
1.COMDLG32.OCX
2.dx8vb.dll
3.mfco42d.dll
4.MSCOMCTL.OCX
5.Msflxgrd.ocx
6.MSSTDFMT.DLL
7.msvcrtd.dll
8.msvcrtd.dll
9.TABCTL32.OCX

วิธีติดตั้ง

1.แตกไฟล์ สำหรับโปรแกรม ให้ตรงกับเวอชั่นของคุณ 32 หรือ 64 บิต
2. เปิดไฟล์ regDll.exe ที่แตกออก เพื่อติดตั้งไฟล์ที่ขาด
3. คลิกชื่อไฟล์ที่ขาดในโปรแกรม กดปุ่ม Regest
4. เปิดโปรแกรมที่ขาดไฟล์ชื่อนั้น จะเห็นว่าเข้าได้แล้ว

ขนาดไฟล์ 1.15MB เท่านั้น